Mali müşavirlik firmaları

Ana Sayfa

MALİ MÜŞAVİRLİK FİRMALARI

Ayşe Bayraktar

(Gsm no:) 0(533) 205 26 91

İletişim_logo_01

ADRES: DEMİRKAPI  CAD. 34030  BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

e-posta: aysebayraktar70@hotmail.com

.

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Firmaların, finansal denetleme kurumları ile sorunsuz ilişkiler kurmasına yönelik olarak hizmet veren mali müşavirler, işletmelerin mali yapılarının mevzuatlara uygunluğu konusunda çalışmalar yürüten kişilerdir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup stajlarını tamamlayan kişiler, Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde mali müşavir unvanı kazanırlar.

Düzenlemelerini hukuk ve muhasebe gibi alanlardaki mevzuat kurallarına göre yapan mali müşavirler; serbest çalışan şahısların, resmi ve özel kuruluşların gelir ve giderlerini muhasebe defterlerine kaydederek muhasebe ve finans işlemlerini yürütmekle görevlidirler.

Mali Müşavir arayan firmalar, fizibilite raporlarını kusursuz bir şekilde düzenleme becerisine sahip olan mali müşavirler ile çalışmak isterler. Mesleğini aktif olarak sürdüren, mevzuatlardaki gelişmeleri günlük olarak takip eden, sayıları çok iyi kullanabilen, akıl yürütebilme becerisine sahip olan, ayrıntıcı ve analitik kişilerin, çalıştığı ve bilginin, tecrübenin önemli olduğu, hata yapılmaması gereken bir alandır.

Bizimle çalışmak isteyen kişilerin bilgimiz ve tecrübemiz konusunda pişman olmayacaklardır.

Yetkili Kişi

Ayşe Bayraktar 

ŞİRKET KURMAK

Şirket Kurmak Konusunda Profesyonel Düşünün!

Günümüzde hangi işi yaparsanız yapın, kazancınızı vergilendirmek ve yaptığınız işi yasal bir çerçeveye alabilmeniz için şirket kurmanız zorunludur. Şirketinizin kuruluşunda faaliyet alanı, konusu ve kapsamı, ortakları ve hisse oranları gibi durumları gibi doğru bir şekilde belirleyebilmek son derece önemlidir. Bu alanda yapmakta olduğunuz satış miktarına göre şahıs şirketi, limited şirketi ve anonim şirket gibi şirket türlerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi oldukça önemli bir hal almaktadır. Şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilen bu faktörlerin doğru bir şekilde saptamasının yapılması oldukça büyük bir öneme sahiptir.

7 Adımda Şirket Nasıl Kurulur?

Bir çok girişimci şirket kuracağı zaman izlemesi gereken yolları, bilen birine veya internet üzerinde belirli yerlere sorarak cevaplarına ulaşmaya çalışır. Girişimcilerin en çok kafasını kurcalayan en büyük sorulardan bir tanesi de şirket kurarken vergi ve mali işlerinin nasıl ilerleyeceği konusunda olmaktadır.

Sizlere bir limited şirketi kuruluşu nasıl yapılmalıdır ve şirket kuruluşu sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna uyumlu yasalara göre bağlı kalmanız gereken maddeleri belirtelim.

Şirket kurma aşaması tamamen dikkat isteyen bir konudur. Bu nedenle aşağıda belirttiğimiz aşamaları eksiksiz yapmanızı ve her bir maddeyi dikkate almanızı önemle tavsiye ediyoruz:

1 – Bir Mali Müşavir ile Anlaşın!

Şirket kurma aşamasının en önemli ve öncelikli maddesi bir mali müşavir ile anlaşmaktır. Şirket kurulum işlemleri sırasında vergilendirmeleri ve kuruluş işlemlerini en iyi takip edebilecek kişiler mali müşavirlerdir. Mali müşavirlerin yanı sıra bazı danışmanlık firmaları da bu alanda kişilere destek vermektedir. Ancak bu firmalar mali müşavirler kadar bilgili ve şirketinizin kategorisine uyumlu ya da o konu hakkında tam detaylı bilgiye sahip olmayabilir.

2–Şirketinizin Özelliklerine Göre Sözleşmenizi Yapın!

Şirketinizin Özelliklerine Göre Sözleşmenizi Yapın

Şirket kurma aşamasının en önemli ikinci adımı ise şirket ana sözleşmesidir. Bu sözleşme kuracağınızın şirketin adresi, ünvanı, müdürü, sermayesi ve kar dağıtımı gibi özelliklerini belirleyecek ana sözleşmedir. Sizlere ana sözleşme hazırlanırken sözleşmenin içerisinde bulunacakları ve hazırlamanız gereken bilgileri kısaca belirtelim:

 • Kurulacak olan şirketin ünvanı belirlenmeli
 • Şirketin kurulacağı merkez adresi bekirlenmeli
 • Şirket müdürü veya kurucunun kim olacağı belirlenmeli
 • Eğer şirket ortak ile beraber açılacaksa hisse tutarları belirlenmeli ( LTD şirketleri için en az 1 ortak yeterlidir. )
 • Sermaye belirlenmeli ve şirket ana sözleşmede belirtilmelidir. En az sermaye tutarı 10.000 TL olarak belirtilebilmektedir.
 • Eğer şirketten ayrılma gibi bir durum söz konusu olursa şirketin kar dağılımının nasıl olacağı belirlenmelidir.

3 – Resmileşmek İçin Onay ve Noter İşlemlerinizi Halledin!

Resmileşmek İçin Onay ve Noter İşlemlerinizi Halledin!

Yukarıdaki ana sözleşme maddeleri belirlendikten sonra şirket ana sözleşmesi mali müşavir tarafından hazırlanır ve mernis sistemine sunulur. Mernis sistemine giriş yapıldıktan sonra onay aşamasına gelir ve kayıt numarası alınır. Bu kayıt numarası ile notere gidilir ve kayıt numarası ile noter ana sözleşmeyi işleme alır. Ana sözleşme noter ve kurucular tarafından imzalandıktan sonra tarafınıza teslim edilir. Aynı zamanda noterde şirket yetkilisi Ticaret Sicil Memurluğu’na götürmesi gereken imza beyanını da hazırlatmalıdır. Vergi dairesine yapılacak olan işe başlama esnasında noter onaylı kimlik sureti de istenmektedir. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra artık noterle bir işiniz kalmamaktadır.

4 – Vergi Dairesi İşlemleri

Vergi Dairesi İşlemleri

Her şirketin bir vergi dairesi ve vergi numarası vardır. Hazırlanmış olan ana sözleşme ile vergi dairesine gidilerek vergi kimlik numarası alınmaktadır. Ancak vergi dairesine gidilmeden önce yapılması gereken bir aşama daha vardır. Şirket kurulumu öncesinden belirtilen sermayenin %25’i kadar para bankada bloke edilmeli ve bankadan Ticaret Sicil Memurluğunateslim edilmek üzere bir bilgi yazısı alınmalıdır. Bankada bloke edilen miktar şirket tescil işlemlerinden sonra kaldırılabilir ve tekrar iade alınabilmektedir. Aynı zamanda bankaya rekabet kurumu payı yatırılmalı ve dekontu alınarak Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmelidir.

5 – Ticaret Sicil Memurluğuna Giderken Çantanızda Olması Gerekenler Listesi

Ticaret Sicil Memurluğuna Giderken Çantanızda Olması Gerekenler Listesi

Ticaret sicil memurluğuna giderken hazırlanması gereken evrakların listesi şu şekildedir:

 • Noter tasdikli ana sözleşmenin 3 adet onayı (eğer yabancı şirket ise 4 adet gerekmektedir.)
 • Şirket yetkilisine ait 2 adet imza beyanı
 • Oda kayıt beyannamesi (fotoğraflı)
 • Şirket kuruluşu formu (3 adet)
 • Şirket kurucusu ve ortakları bilgi formu
 • Bankaya yatırılmış ve bloke edilmiş sermaye tutarının ¼’ünü gösterir banka dekontu
 • Rekabet kurumu payının banka dekontu

Yukarıdaki bu evrakları hazırladıktan sonra Ticaret Sicil Memurluğuna başvuru yapılır. Aynı zamanda Ticaret Sicil Memurluğu’nda gerekli olan harçlar yatırılmaktadır. Bu nedenle buna  hazırlıklı gitmek gerekmektedir. Ticaret Sicil Memurluğu onay verdikten sonra tescil yazı , sicil tasdiknamesi ve faaliyet izin belgesi teslim alınmalıdır.

6 – İmza Sirküleri ve Defter Tasdiki İşlemleri

İmza sirkülerinin hazırlanması için notere tekrar gitmek gerekir. Ticaret Sicil Memurluğundan tescil almış şirket artık tamamen tüzel kişilik hakkına sahiptir. Şirket kurucusu notere giderek artık imza sirkülerini hazırlatılabilir. İmza sirküleri birçok şirket sözleşmesinde ve banka işlemlerinde istenecek önemli bir belgedir. Burada önemli olan diğer bir detay ise şirketin tescil edildiği gün mutlaka şirket defterlerinin hepsinin noter tastiği yapılması zorunludur. Tastik edilmesi gereken defterler ise şu şekildedir:

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Ortaklık Payı Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Genel Kurul Kararı Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (Bu defter şirkette birden fazla müdür varsa yapılır.)

7 – İşe Başlama Bildirimi

İşe Başlama Bildirimi

Şirket tescil işlemlerinden sonra aşağıdaki belgeler ile birlikte vergi dairenize başvuru yaparak işe başlama bildirimi yapılmalıdır. Bu işlemlerde hazırlanması gereken belgeler ise şu şekildedir:

 • Noter onaylı ana sözleşme veya fotokopisi
 • Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Şirket Tescil Yazısı ve Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • Şirket kurucusu ve ortaklarının noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri

Vergi dairesine yapılan işe başlama bildiriminden sonra ilgili vergi dairesi iş yerinize kontrole gelir ve burada yoklama tutanağı düzenler. Yoklama tutanağında şirket yetkilisinin de imzası gerekmektedir. Yoklama tutanağı sonrasında memurlar size gerekli açıklamayı yapacaktır. Ancak yine de bilgi vermekte fayda görüyoruz. Yoklama tutanağı ile vergi dairesine giderek Vergi Levhası talep edilmektedir.

mali müşavir mali müşavir firmaları istanbul mali müşavir istanbul MALİ MÜŞAVİR BAKIRKÖY MALİ MÜŞAVİR BAYRAMPAŞA MALİ MÜŞAVİR EMİNÖNÜ MALİ MÜŞAVİR ESENLER MALİ MÜŞAVİR FATİH MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSLERİ

Tüm Serigrafi baskı & Web Tasarım firmaları. Gülşafak serigrafi baskı